BEMUTATKOZÁS

A PEREPO a Pannon Egyetem repozitóriumcsaládja, melyet jelenleg négy tematikus repozitórium alkot (Dolgozat, Publikáció, Tananyag, Történet). Tartalomszolgáltatói a szerzők és szervezeti egységek. A repozitórium fő célja a tartalmak kutathatóságának biztosítása, valamint hosszú távú, biztonságos megőrzésük. A tartalomgazdai feladatokat a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, valamint a Zalaegerszegi Egyetemi Központ Könyvtára közösen látja el.
A repozitóriumban elhelyezett tartalmak metaadatai (pl. szerző, cím, stb.), valamint a szöveges dokumentumok teljes tartalma kereshető.
Technikai vagy tartalmi segítséget, további információkat a következő címen kérhet: perepo AT uni-pannon.hu


Dolgozat Repozitórium

A Dolgozat Repozitórium a Pannon Egyetem Repozitórium (PEREPO) részeként az Egyetemen született diplomamunkák, szakdolgozatok, záródolgozatok, TDK dolgozatok digitális gyűjteménye. Célja a hallgatói dolgozatok bemutatása és egyetemi megőrzésük biztosítása. A gyűjtemény tartalmazza a dolgozatok azonosításához szükséges metaadatokat (pl. szerző, cím, évszám, kar, képzési szint, szak), valamint a dolgozatok teljes szövegű változatát, döntően PDF formátumban. A dolgozatfájlok a szerzők rendelkezése szerint használhatók: egy részük online nyilvános (szabadon kutatható), többségük korlátozottan kutatható és akadnak titkosítottak is, melyek a titokvédelem fennállásának ideje alatt nem tekinthetők meg. Ezt a dolgozat tartalmában érintett szervezetek, intézmények jogos érdekeinek védelme teszi szükségessé.

Publikáció Repozitórium

A Publikáció Repozitórium a Pannon Egyetem Repozitórium (PEREPO) részeként az Egyetem munkatársainak már megjelent, a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT-ben) rögzített publikációit tartalmazó digitális gyűjtemény. Célja az Egyetemen folyó szellemi alkotó tevékenység láthatóvá tétele és a publikációk intézményi megőrzésének biztosítása. A gyűjtemény tartalmazza a dolgozatok azonosításához szükséges metaadatokat (pl. szerző, cím, évszám, kiadó), valamint a dolgozatok teljes szövegű változatát, döntően PDF formátumban. A publikációk a szerző(k) engedélyével és hozzáférésre vonatkozó rendelkezése alapján kerülnek a gyűjteménybe. Ennek megfelelően az egyes publikációk hozzáférése eltérő.

Tananyag Repozitórium

A Tananyag Repozitórium a Pannon Egyetem Repozitórium (PEREPO) részeként az Egyetem oktatói által készített tananyagok gyűjteménye. Célja az Egyetemen folyó oktató tevékenység tartalmának láthatóvá tétele és a tananyagok intézményi megőrzésének biztosítása. A gyűjtemény tartalmazza a tananyagok azonosításához szükséges metaadatokat (pl. szerző, cím, évszám, tárgy), valamint a tananyag-állományokat. A tananyagok a szerző(k) engedélyével és hozzáférésre vonatkozó rendelkezése alapján kerülnek a gyűjteménybe. Ennek megfelelően az egyes tananyagok hozzáférése eltérő.

Történet Repozitórium

A Történet Repozitórium a pannon Egyetem Repozitórium (PEREPO) részeként az Egyetem és jogelőd intézményeinek, tagintézményeinek történetével összefüggő dokumentumok gyűjteménye. Részét képezik az Egyetemen keletkezett dokumentumok (pl. egyetemi újságok, hírlevelek, plakátok, évkönyvek, eseményfotók stb.), valamint az Egyetem tevékenységével kapcsolatos, médiában vagy más forrásban megjelent közlések. Az egyes dokumentumok hozzáférése szerzői jogi okokból illetve intézményi döntés alapján eltérő.